سیامک درفشی

مهارت ها : مستندساز + فیلمبردار + عکاس + راهنمای پرنده نگری + مدرس پرنده نگری

امتیاز همکاری در پروژه ها:

Iran

درباره من:

سیامک درفشی راهنمای طبیعت گردی و مدرس و راهنمای پرنده نگری سازمان گردشگری عکاس طبیعت و حیات وحش گوینده مستند


پروژه ها: