علی فیضی

مهارت ها : فیلمساز

امتیاز همکاری در پروژه ها:

Iran

درباره من:

انشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد سینما در دانشگاه هنر مدتها در زمینه مستند مطالعه و پژوهش داشتم و سه سال پیش، مستندی بنام «من نیز فرزند آدمم» پیرامون تعزیه و ظرفیت دراماتیک این نمایش کهن را ساختم