سارا مطلق

مهارت ها : فیلمساز + گریمور

امتیاز همکاری در پروژه ها:

Iran

درباره من:

سوابق: فيلم ها : ١٣٩٤ مستند من هم توام / كارگردان ، ١٣٩٤ سينمايي او ميداند / كارگردان عبدالله الكعبي / منشي صحنه ، ١٣٩٢ سينمايي جزيره ذرت ( كانديداي اسكار ) / كارگردان گيورگي اُواشويلي / منشي صحنه، ١٣٨٧ فيلم كوتاه جنگل واژگون / كارگردان ( كارگاه فيلم سازي عباس كيارستمي )، ١٣٨٦ تله فيلم سرقت / كارگردان محمدرضا آهنج / منشي صحنه ، ١٣٨٥ تله فيلم تماس / كارگردان مسعود شامحمدي / برنامه ريز و دستيار اول كارگردان ، انتخاب بازيگر و منشي صحنه، ١٣٨٥ تله فيلم تنهايي / كارگردان حجت قاسم زاده اصل / منشي صحنه ، ١٣٨٤ سينمايي گفتگو با سايه / كارگردان خسرو سينايي / گريم ، ١٣٨٤ سينمايي ما همه خوبيم / كارگردان بيژن ميرباقري / گريم ، ١٣٨٣ سينمايي ماهي ها عاشق مي شوند / كارگردان علي رفيعي / گريم ، ١٣٨٠ سينمايي گامهاي لرزان / كارگردان افسانه منادي / گريم سارا مطلق ١٣٨٠ فيلم كوتاه زيرزمين / كارگردان فرشاد ارج / منشي صحنه و دستيار دوم كارگردان ، ١٣٧٨ سينمايي شيرهاي جوان / كارگردان محسن محسني نسب / گريم ، سريال ها : ١٣٨٨ الي ١٣٩٠ قهوه تلخ / كارگردان مهران مديري / منشي صحنه ،