سمیرا نوروز ناصری

مهارت ها : فیلمساز

امتیاز همکاری در پروژه ها:

Iran

درباره من: