حمیدرضا برزو

مهارت ها : مستندساز

امتیاز همکاری در پروژه ها:

Iran

درباره من:

در هفدهمین روز دی ماه 1365 در اصفهان به دنیا آمدم پس از قبولی در رشته کارگردانی سینما دانشگاه سوره به تهران آمدم و فعالیت هنری خودم را آغاز کزدم .اولین فیلم مستند خود را با عنوان کلوپ در سال 1386 ساختم. تا امروز تهیه کنندگی 3 فیلم کوتاه کارگردانی 3 فیلم کوتاه و کارگردانی بیش از 20 فیلم مستند را بر عهده داشتم . برخی از جوایز جمله بهترین فیلم جشنواره شمسه، بهترین تدوین و تصویر جشنواره سایه، بهترین مستند جشنواره شهر، بهترین مستند سال تئاتر از طرف خانه تئاتر.