محمدرضا خسروی

مهارت ها : فیلمبردار + عکاس + تدوین گر + بازیگر

امتیاز همکاری در پروژه ها:

Iran

درباره من: