مرضیه بدر

مهارت ها : فیلمساز

امتیاز همکاری در پروژه ها:

Iran

درباره من:

مرضیه بدرهستم دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی ،کاردانی روانشناسی کودک ،دانش آموخته سینمای جوان ، استادراهنمای بخش سینمایی استادمحمدعلی باشه آهنگر،بازیگرخوب کشورمون کیانوش گرامی ،پژوهشگر ومقاله نویس چهارفیلم داستانی ودودستیارکارگردانی مستند دربخش فیلمنامه نویسی جایزه بهترین فیلمنامه ی برای فیلمنامه ی "نوای بی نوا " جشنواره نمازونیایش سال ۱۳۸۹