اشکان احمدی

مهارت ها : فیلمساز

امتیاز همکاری در پروژه ها:

Iran

درباره من:

متولد ۱۳۵۳ تحصیل در مدرسه فیلمسازی لودز لهستان. شروع فعالیت فیلمسازی از سال ۱۳۸۰ به عنوان کارگردان و فیلمنامه نویس و تهیه کننده و تدوینگر و تصویر بردار. ساخت ۱۰ فیلم و تصویر برداری و تدوین چند فیلم کوتاه دیگر... فیلموگرافی: آدمها دورند – سال ۱۳۸۰ . زنی از تبار مه- سال ۱۳۸۲. تیرک چوبی – سال ۱۳۸۵ . رهگذران دره انار – سال ۱۳۸۷ . مانداب – سال ۱۳۸۷ . عکسهای نگرفته – سال ۱۳۸۷ . تنور - ۱۳۸۸ . صورتهای متروک – سال ۱۳۹۲ . جاده های فرعی – سال ۱۳۹۴ . چمدان خیس – سال ۱۳۹۵ . جوایز و جشنواره ها: حضور فیلم آدمها دورند در جشنواره های فیلم کوتاه تهران(کاندید بهترین فیلم کوتاه داستانی)- جشنواره فیلم های کوتاه ایرانی نیویورک- جشنواره فیلم کوتاه سلیمانیه عراق(جایزه بهترین بازیگر و موسیقی) حضورفیلم زنی از تبار مه در بخش ملی و بین الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران- جشنواره تامپره فنلاند- جشنواره فیلم کوتاه زنان سلیمانیه عراق(جایزه بهترین فیلمنامه)- جشنواره فیلمهای کوردی لندن. حضورفیلم تیرک چوبی در جشنواره فیلم کوتاه تهران- جشن خانه سینما(کاندید بهترین فیلم داستانی)- جشنواره ناپولی ایتالیا حضور فیلم رهگذران دره انار در بخش ملی و بین الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران – جشنواره دراما یونان – جشنواره فیکه آئورا پرتقال ( جایزه بهترین فیلم کوتاه)- جشنواره زنان سلیمانیه عراق (جایزه بهترین فیلم داستانی) – جشنواره اربیل عراق (جایزه بهترین فیلم داستانی) .... حضور فیلم تنور در جشنواره فیلم های کوردی لندن – جشنواره فیلم های زنان سلیمانیه عراق – جشنواره فیلم های کوردی نیویورک.. حضور فیلم صورتهای متروک در جشن خانه سینما و جشنواره فیلم کوتاه تهران (کانیدای ۴بخش اصلی) - جشنواره منطقه ای تیژ (جایزه بهترین صدا) – جشنواره فیلمهای فلسفی کراکوف لهستان - جشنواره فیلمهای کوردی کلار عراق. سوابق داوری: داور جشنواره فیلم کوتاه زنان سلیمانیه – سال ۲۰۱۲ داور جشنواره منطقه ای تیاب چابهار – سال ۱۳۸۸ هیئت انتخاب جشن خانه سینما – سال ۱۳۹۲ هیئت انتخاب فیلمنامه های انجمن سینمای جوان سنندج – سال ۱۳۹۴ هیئت انتخاب جشنواره فیلمهای فلسفی کراکف لهستان - سال ۲۰۱۷