محمد زارع

مهارت ها : کارگردان انیمیشن

امتیاز همکاری در پروژه ها:

Iran

درباره من:

داراى مدرك کارشناسى کارگردانى انیمیشن و از سال 1388 به صورت حرفه اى در زمینه انیمیشن فعالیت مى کنم. چند اثر کوتاه، تیزر تبلیغاتى و سریال انیمیشن حاصل این فعالیت است. بیشتر آثار من در زمینه تکنیک استاپ موشن می باشد.