علی میرمهدی

مهارت ها : فیلمساز

امتیاز همکاری در پروژه ها:

Iran

درباره من:

متولد دهم تیر ماه شصت و پنج، در حال حاضر دانشجوی انجمن سینمای جوانان ایران هستم