کتاب کودکی/01

دسته بندی : کتاب


1
1

تامین سرمایه

شروع : 15 آذر 1399
پایان : 20 دی 1399

 

• معرفیِ کوتاه پروژه

کتابِ «کتابِ کودکی»، شامل 150 عکس تاریخیِ دیده نشده یا کمتر‌ دیده‌ شده از کودکانِ دوره ی قاجار است که «مرکز میراث تصویری»، زیر نظر مهرداد اسکویی، طی سال‌ ها تلاش و دغدغه و پژوهش میدانی، از میان اسناد تاریخی، آلبوم‌ های خانوادگی، گنجینه ها، موزه ها و شیشه های نگاتیو جمع آوری کرده و برای انتشار در اختیار انتشارات «کارگاه اتفاق» نهاده است. «کتابِ کودکی» به کوشش مهرداداسکویی و سمیه امیری گردآوری شده و علاوه بر عکس‌ های تاریخی و شرح آن‌ ها، شامل دو پژوهش و یادداشتی از دکتر ناصر فکوهی (انسان شناس و استاد دانشگاه تهران) و سمیه امیری (پژوهشگر و نویسنده) است. این کتاب با هدف دسترسی مخاطبان ایران و جهان به این منابع تصویری و پژوهشی، به‌ صورت دوزبانه منتشر می شود و در فروشگاه های معتبر بین المللی نیز عرضه خواهد شد. این کمپین با هدف پیش‌ فروش پانصد نسخه از این کتاب برای تأمین سرمایه‌ ی انتشار چاپ اول آن راه‌ اندازی شده است.

 

برای مشاهده ویدیو گزیده ای از تصاویر کتابِ «کتابِ کودکی» اینجا کلیک کنید

 

 

• کار روی عکس‌ های تاریخی از زبانِ مهرداد اسکویی

حالا بیش از ده سال می شود که نگاتیو جمع می کنم. از دیدن آدم های درون عکس ها خسته نمی شوم. با آدم های توی عکس ها گفت و گوهای طولانی دارم. در ذهنم برایشان قصه می بافم. عملیات نجات‌ بخشیِ آدم های توی عکس‌ ها برایم از واجبات است. عکس‌ های در معرض خطر نابودی را پیدا می کنم. عکس های آسیب دیده را ترمیم می‌ کنم، نگاتیو های به‌ هم چسبیده را جدا می کنم. حدودِ سالِ عکاسی را پیدا می‌ کنم. سعی می کنم نوشته‌ های روی پاکت های پاره و هرگونه اطلاعاتِ دیگری که می یابم را بخوانم و دوباره نویسی کنم. روی عکس‌ ها کار می کنیم. روی موضوعاتی مثل خانواده، مراسم، زن ها، مرد ها، کودکان، پوشش، تفریحات، عروسی، عزا و همه ی عناصر ریز و درشت دیگری که توی عکس ها می توان یافت. از نجات عکس ها و آدم‌ های توی آن ها احساس رضایت می‌ کنم؛ از تماشای نفس گرفتن و بقا‌ یافتن شان. هر قطعه عکس می تواند داستان ناگفته ای برای این مملکت داشته باشد. ساعت های طولانیِ پشت میز نشستن و کار‌ کردن روی نگاتیوها خسته ام نمی‌ کند. در ذهنم اطلاعات را بالا و پایین می کنم، روایتی می‌ سازم و روی همه ی جزئیات کنجکاوی می کنم. نمی‌ دانم به کجا خواهد رسید این سفر و به کجا می رود این مسافر؟ )مهرداد اسکویی _ به نقل از مقدمه‌ ی کتاب.(

 

 

• اهمیت انتشار عکس های این کتاب از زبان دکتر ناصر فکوهی

«کتابِ کودکی» روایتی ست از رو در رویی و در‌ هم‌ آمیزی چند مفهوم بسیار پُر اهمیت: کودکیِ تاریخ و عکاسی. این مجموعه می تواند دست مایه‌ ای مناسب برای پژوهش‌ های انسان‌ شناسی و جامعه شناسیِ تاریخی در‌باره ی این دوره قرار بگیرد. اهمیتِ هستی شناختی این شیوه ی کار، یعنی انتشارِ اسنادِ تصویری درباره‌ ی یک دوره ی زمانی خاص، کاری ست که مهرداد اسکویی با توان بالایی در حال انجام آن است و تا‌ کنون مجموعه‌ های متعدد دیگری از این دست را به انتشار رسانده و برنامه های دیگری را نیز در حال انجام دارد.  

این مجموعه سعی دارد یاد‌آوری کند که هر اندازه تصاویر و اسنادِ مکتوب و نوشتاری و طراحی و... پیش‌ پا‌ افتاده تلقی شوند، پژوهشگران و کارشناسانِ حوزه‌ ی پژوهش و هنر وظیفه‌ ای خیر بر دوش دارند: نخست آن‌ که ارزش این اسناد را به صاحبان‌ شان نشان دهند تا هر‌چه زودتر آن‌ ها را ثبت و به چرخش درآورند و سپس آن‌ که این میلیارد ها سند و عکس و تصویر های فیلمیک و طرح ها و نقاشی‌ها و نوشته هایی که هر روز بر حافظه ی انسان‌ ها به‌ صورت مفروض می‌ افزایند، بتوانند به مرحله‌ ی طبقه بندی و انتشار برسند. (دکتر ناصر فکوهی _ به  نقل از مقدمه ی کتاب).

 

 

• داستان شکل‌ گیری

داستانِ شکل گیری این کتاب، داستان عملیات نجات بخشیِ آدم‌ های فراموش‌ شده است. برای فهمیدنِ داستان شکل گیری این کتاب باید خیلی به عقب برگشت. باید برگشت به سال ها پیش، به آتلیه ی «آنتوان خان سوروگین» و از زاویه ی دوربین «عبداللّه قاجار» به چهر‌ه ی بچه‌ های «مدرسه ی دارالفنون» نگاه کرد و با «اِرماکوف» همسفر شد.  

داستان شکل گیری این کتاب، داستانِ ستیز علیه فراموشی‌ ست؛ داستانِ پروسه‌ ی به‌ اشتراک‌ گذاشتنِ خاطراتی‌ ست که در فرآیندِ یادآوری خود را کامل می‌ کنند؛ ادراکِ این بازنمایی‌ ست که این میراث را از فراموشی حفظ می کند.  

داستان  این کتاب، داستانِ آدم‌ هایی ست که بدون تقلایی برای جاودانگی، در عکس های این کتاب همواره زنده خواهند ماند.

 

 

• علیه فراموشی

ذهن هرگاه خاطره‌ ای را به یاد می آورد، هم زمان آن را از یاد می‌ برد و هر خاطره‌ ای در یاد‌آوریِ دوباره اش، از تصویرِ اصلیِ خودش دورتر می شود. هر‌بار آن‌ چه به یاد می‌ آید، نه خودِ آن تصویرِ اولیه، بلکه تصویر آخرین یاد‌آوریِ آن خاطره است که هر‌بار محوتر از پیش است؛ تا زمانی که کاملاً محو شود؛ مثل نگاتیوی که هر‌بار نور بیشتری بگیرد، محوتر می شود و دیگر در تاریکخانه‌ی ذهن مجالِ ظهور پیدا نمی کند. فراموشی ویروسی‌ ست که وِلش کُنی به همین راحتی همه‌ ی تاریخِ فردی و قومیِ یک ملت را به گم شدگی می سپارد و غباری از آن حتی به‌ جا نمی ماند.  

عکس حتماً مهم ترین اختراع و دست آورد بشر در مبارزه با فراموشی‌ ست و بی شک انتشار و در دسترس نهادن آن به صورت کتاب، مطمئن ترین راه برای حفظ این میراث است. کتاب «کتابِ کودکی» تلاشی‌ برای تن ندادن به فراموشی و موضع گیری علیه آن است. تلاشی برای سامان دادن به مادیت‌ های بصریِ پراکنده ای که در چین های تاریخ رو به گم شدگی بودند.

 

 

• درباره‌ ی «مجموعه‌ ی میراث تصویری» در انتشارات «کارگاه‌اتفاق»

«کتابِ کودکی»، دومین کتاب از مجموعه ای موسوم به  «مجموعه‌ ی میراث تصویری» است که در تعامل میان «کارگاه اتفاق» و «مجموعه‌ ی میراث تصویری»، زیر نظر مهرداد اسکویی، شکل گرفته است؛ مجموعه ای که به پشتوانه ی پژوهشی و آرشیو غنی این مرکز از عکس ها و کارت پستال ها و دیگر مادیت های بصریِ دور و نزدیک تاریخ شکل یافته است و تمرکز روی حفظ و انتشار میراث تصویری ایران را ایده ی اصلی خود قرار داده است. «مجموعه ی میراث تصویری» در بر گیرنده‌ ی چندین کتاب مستقل از هم است که «مرکز میراث تصویری» در اختیار «کارگاه اتفاق» قرار داده است و از این میان تا کنون چهار کتاب مراحل آماده سازی را طی می‌ کنند که همگی در قطع و تعداد صفحاتی نزدیک به‌ هم منتشر خواهند شد. متن هر‌یک از کتاب‌ های این مجموعه را یک یا چند نویسنده و پژوهشگر که اِشراف پژوهشی و میدانی کاملی به زمینه‌ ی مورد نظر دارد نوشته است و همگی به صورت دو زبانه منتشر می شوند. «کتابِ کودکی» (عکس کودکان دوران قاجار)، «کتابِ اَنسخده» (مجموعه‌ ی کارت پستال های چاپخانه‌ ی سلطنتیِ اَنسخده)، «کتابِ پنجاه‌ و پنج /1» و «کتابِ پنجاه‌ و‌ پنج /2» (عکس‌ های مهرداد اسکویی از چهره‌ های فرهنگی، علمی و دانشگاهی ایران با یادداشت‌ هایی از دکتر ناصر فکوهی) از دیگر کتاب‌ های این مجموعه هستند که امیدواریم  با استقبال خوب مخاطبان ایران و جهان با آهنگی مناسب منتشر شوند.  

تکرار کلمه ی «کتاب» در عنوانِ «کتابِ‌ کودکی» و دیگر کتاب های «مجموعه‌ ی میراث تصویری»، پاسداشتی است از ابُژه ی تاریخیِ «کتاب» به عنوانِ مطلوب‌ ترین شیوه‌ ای که در طی قرن ها و تا کنون، مسئولیت حفظِ میراث تصویری و متنی جهان را بر عهده داشته و آن را همگانی کرده است، هر‌چند آن را فنا‌ ناپذیر نکرده است.  

بدون شک انتشار این مجموعه‌ ی کم نظیر، علاوه بر این که موفقیتی برای نشر محسوب می شود، نشان دادن راهی تازه است علیه فراموشی و دعوتی برای توجه بیشتر بر حفظ آن‌ چه میراث برانِ آن هستیم.

• در‌باره‌ی انتشارات «کارگاه اتفاق»  

«کارگاه اتفاق» نشری است که  از حدود دو سال و‌ نیم پیش، به اتفاقِ عده‌ ای از اهالیِ فرهنگ و با تمرکز روی انتشار کتاب‌ های ترجمه، کتاب‌ های هنری و کتاب های صوتی به سردبیری مسعود شهریاری شکل گرفته است. انتشارات «کارگاه اتفاق» تا کنون بیش از صد کتابِ صوتی، چاپی و الکترونیکی در زمینه‌ های فرهنگ و هنر ژاپن، هنرِ مدرن، شعر جهان، داستان جهان، ادبیات کودک، شعر معاصر ایران و... منتشر کرده است. «کارگاه اتفاق» سابقه ی همکاری با نویسندگان و مترجمانی همچون احمدرضا احمدی، ع.پاشایی، رضا رضایی، ناصر فکوهی، مهرداد اسکویی، پژمان طهرانیان، احمد پوری، هوشنگ چالنگی، رضا قیصریه، سینا کمال آبادی، جواد فرید، علی اتحاد، علیرضا امیرحاجبی و... را در کارنامه ی کاری خود دارد.  

«مجموعه‌ی میراث تصویری» یکی از شاخه‌ های اصلیِ فعالیت این انتشارات است که در تعامل با «مرکز میراث تصویری» و مهرداد اسکویی شکل گرفته است.

 

 

• در باره ی مرکز میراث تصویری:

«مرکز میراث تصویری»، عنوانِ پژوهشگاه و آرشیو عکس‌ ها، نگاتیوها، نامه ها و کارت پستال‌ های تاریخی این مرکز است که زیر نظر مهرداد اسکویی اداره می شود. «مرکز میراث تصویری» از سالِ 1388 تا‌ کنون به کار در زمینه ی جمع آوری و پژوهش روی مادیت‌ های بصری از قبیل نامه‌ ها، کارت پستال‌ ها و عکس‌ های تاریخی مشغول است و  تمرکز روی میراث تصویری ایران و جهان را ایده‌ ی خود قرار داده است. ایده‌ ای که هسته‌ ی آن را ایستادگی در برابر فراموشی و خوانش روایتی غیر‌رسمی از تاریخ بر اساس دیتاهای مادی و صداهای خاموش شکل داده است. این پژوهشگاه تا کنون کتاب های «اِرماکوف» (نشر ایلیا،1399)، «گیلان به روایت کارت‌ پستال های تاریخی» (نشر ایلیا،1393)، «فلسطین به روایت کارت پستال‌ های تاریخی» (نشر گمان، 1395)، «کارت پستال‌ های حج» (نشر گمان، 1395) و «حتمن عکس دیگری هم هست، قطعه نویسی برای 64 نویسنده‌ ی مشهور جهان» (حرفه‌ هنرمند،1392)  را منتشر کرده است.

 

 

 

• دست اندر کاران پروژه‌ ی «کتابِ کودکی»:

به کوشش مهرداد اسکویی و سمیه امیری

 ناصر فکوهی: نویسنده مقدمه

مسعود شهریاری: سردبیر انتشارات  

موژان محقق: مدیر هنری

سهیلا شمس: مسئول آرشیو

قارن سوادکوهی: مدیر تولید و پخش

پریسا اسکویی: دبیر اجرایی

احمد حسینی: ترجمه‌ ی انگلیسی

خشایار فهیمی: ویراستار متن

ساسان هراجی: مدیر فنی

حامد کیان: ساخت تیزر

شبنم خاکی: ادیت عکس ها

مهدی اسدی: تبلیغات

با همراهی و همدلیِ افراد و مجموعه‌ دارانی که عکس‌ هایشان را برای انتشار در این کتاب در اختیار نهادند:

شهرام و اشکان امینیان، ایرج تیموری، سید عباس بنی هاشمی، علی اتحاد، رضا دژآگاه و آرشیو «موزه‌ی ملی گرجستان».

با سپاس ویژه از محمد کاظم ترقی، محمد راشد مرندی، فریناز راشد مرندی، محمد جدید الاسلام، علی رفیع  و زینب علیزاده.

 

• آن چه تا کنون انجام شد:

«کتابِ کودکی»، در انتظار مرحله ی پایانی، یعنی چاپ، به سر می برد و تا‌ کنون مراحل زیر را پشت سر گذاشته:

جمع آوری و طبقه‌ بندی عکس‌ ها، ترمیم عکس‌ ها، دریافت امتیازِ انتشار عکس ها،  پژوهش روی عکس ها، ترجمه‌ به انگلیسی، ویراستاری متن، صفحه بندی، طراحی جلد و آماده سازی برای چاپ.  

 

 

• مشخصاتِ فیزیکیِ کتاب

تعداد صفحه: 228

چاپ: افست (تمام رنگی)

تیراژ:1000 نسخه

جلد: سخت، پارچه‌ ای

چاپ جلد: سیلک

کاغذ: 85 گرم، انجیلی

قطع: 21 (سانتیمتر) در 15.5 (سانتیمتر)  

قیمت:صد و پنجاه هزار تومان

• بر‌آورد مالی

طبق برآورد مالیِ ما، با پیش فروش پانصد نسخه از این کتاب، بعد از کسرِ بیست‌ درصد تخفیفِ حمایتیِ حامیان این کمپین، و دریافت پنجاه میلیون تومان سرمایه، می‌ توانیم این کتاب را  در تیراژِ هزار نسخه منتشر کنیم و به همه‌ جای جهان بفرستیم. در صورت تأمین هزینه ی بالای صد در صد، بر تیراژ کتاب می افزاییم و در صورت حمایت دویست درصد، اقدام به جمع آوری و خرید و نجات عکس های تاریخی بیشتری می کنیم و یا کتاب‌ های دیگر «مجموعه‌ی میراث تصویری» را در تیراژ بالاتر منتشر می کنیم.  

 

 

• ما به شما چه می دهیم؟

در ازای حمایت‌ تان علاوه بر این‌ که کتاب را با قیمتی پایین تر از قیمتِ کتاب‌ فروشی ها دریافت می کنید، به یک پروژه‌ ی مهم برای نجات میراثِ فراموش شده ی خودمان کمک کرده‌ اید. این میراث متعلق به همه‌ ی ماست و سپاسگزاریم که به افزودن آن بر حافظه ی جهان کمک می‌ کنید.

 

• پاداش ها

--  پاداش یک: پیش خرید یک جلد «کتابِ کودکی»/ صد ود ه هزار تومان.

 

--  پاداش دو: پیش خرید یک جلد «کتابِ کودکی»+  یک جلد «کتابِ  55/1» سیصد هزار تومان.

 

--  پاداش سه: پیش خرید ده جلد «کتابِ کودکی»/ یک‌ میلیون تومان.

--  پاداش چهار: پیش خرید پنجاه جلد «کتابِ کودکی»+  درج لوگو و یا نام شما و برندتان در کتاب / پنج میلیون تومان

• زمان بندی پروژه

با تأمین حمایت صد در صدی برای پروژه، این کتاب تا پایان فروردین 1400 چاپ خواهد شد.

 


کاغذ، لیتوگرافی، چاپ، جلدسازی،صحافی،صفحه بندی 500,000,000 ریال

2
2

اجرا

شروع : 15 آذر 1399
پایان : 30 دی 1399


3
3

ارائه

شروع : 30 فروردین 1400
پایان : 30 خرداد 1400