قطعه

دسته بندی : فیلم کوتاه


1
1

تامین سرمایه

شروع : 20 فروردین 1395
پایان : 18 خرداد 1395

فيلم قطعه قصه خودتخريبى انسان معاصر است. اگرچه به خود صدمه مى زند ليكن، خواسته يا ناخواسته، آسيب جدى ترى متوجه اطرافيان اش مى شود. انسان خود تخريب هر چند گمان مى كند كه چاره اى جز اين گونه زيستن ندارد اما به هر حال او انتخاب كرده است. قصد ما قضاوت نيست ولى عدم آگاهى و دانش، تنبلى و هزار و يك چيز مى تواند زندگى اى بى كيفيت را براى انسان ها يى كه به اسم تقدير و سرنوشت خود را راضى مى كنند، به ارمغان بياورد. قطعه قصه آدم هاييست كه اينگونه زيستن را خود انتخاب كرده اند هرچند كه از نظر ديگران موجه نيست.

سپاس

سارا مطلق

فيلم ها :

١٣٩٤ مستند من هم توام / كارگردان سارا مطلق

١٣٩٤ سينمايي او ميداند / كارگردان عبدالله الكعبي / منشي صحنه سارا مطلق

١٣٩٢ سينمايي جزيره ذرت ( كانديداي اسكار ) / كارگردان گيورگي اُواشويلي / منشي صحنه سارا مطلق

 

١٣٨٧ فيلم كوتاه جنگل واژگون / كارگردان سارا مطلق ( كارگاه فيلم سازي عباس كيارستمي )

١٣٨٦ تله فيلم سرقت / كارگردان محمدرضا آهنج / منشي صحنه سارا مطلق

١٣٨٥ تله فيلم تماس / كارگردان مسعود شامحمدي / برنامه ريز و دستيار اول كارگردان ، انتخاب بازيگر و منشي صحنه سارا مطلق

١٣٨٥ تله فيلم تنهايي / كارگردان حجت قاسم زاده اصل / منشي صحنه سارا مطلق

١٣٨٤ سينمايي گفتگو با سايه / كارگردان خسرو سينايي / گريم سارا مطلق

١٣٨٤ سينمايي ما همه خوبيم / كارگردان بيژن ميرباقري / گريم سارا مطلق

١٣٨٣ سينمايي ماهي ها عاشق مي شوند / كارگردان علي رفيعي / گريم سارا مطلق

١٣٨٠ سينمايي گامهاي لرزان / كارگردان افسانه منادي / گريم سارا مطلق

١٣٨٠ فيلم كوتاه زيرزمين / كارگردان فرشاد ارج / منشي صحنه و دستيار دوم كارگردان سارا مطلق

١٣٧٨ سينمايي شيرهاي جوان / كارگردان محسن محسني نسب / گريم سارا مطلق

سريال ها :

١٣٨٨ الي ١٣٩٠ قهوه تلخ / كارگردان مهران مديري / منشي صحنه سارا مطلق

١٣٨٧ آخرين دعوت / كارگردان حسين سهيلي زاده / منشي صحنه سارا مطلق

١٣٨٤ ... و خداوند عشق را آفريد / كارگردان مسعود شامحمدي / انتخاب بازيگر و منشي صحنه سارا مطلق

١٣٨١ مزرعه افتابگردان / كارگردان فريدون حسن پور / گريم سارا مطلق

١٣٨٠ مزه خوب كودكي / كارگردان مسعود شامحمدي /منشي صحنه سارا مطلق

١٣٧٩ پسرخاله ها / كارگردان رضافياضي / گريم سارا مطلق

١٣٧٨ اين زميني ها / كارگردان مسعود شامحمدي / گريم سارا مطلق

تئاترها :

پيشته / كارگردان مرحوم رامين سليمان پور / برنامه ريز سارا مطلق

شكار روباه / كارگردان مرحوم رامين سليمان پور / برنامه ريز سارا مطلق

ناتمام كارگردان آناهيتا اقبال نژاد / برنامه ريز سارا مطلق

قايقران / كارگردان محبوبه بيات / طراح گريم سارا مطلق


سایر 300,000,000 ریال

2
2

اجرا

شروع : 01 تیر 1395
پایان : 30 اسفند 1395


3
3

ارائه

شروع : 01 اردیبهشت 1396
پایان : 31 اردیبهشت 1396