ذهن زیبا

دسته بندی : فیلم کوتاه


1
1

تامین سرمایه

شروع : 09 دی 1396
پایان : 29 بهمن 1396

《ذهن زیبا 》داستان تآثیرروحیه امیدبه زندگی است به روایتی مستند اززندگی دختری جوان میپردازد که دراوج لذت وشادی جوانی درحالیکه درآستانه ی یک ازدواج عاشقانه پس سالها رنج و دوری است بایک کسالت ساده تمام آرزوهایش وامیدش با پی بردن به اینکه دچارنوع بدخیمی ازسرطان مبتلاست وتا دوسه ماه دیگربیشترازعمرش باقی نمانده نقش برآب میشود ودچارافسردگی شدید میشود اما اتفاقاتی اورا ازلبه ی تیغ مرگ نجات میدهد و بیماریش درکمال ناباوری پزشکان مداوامیشودازیک سقوط ذهنی ،عاطفی سنگین وبه مرزتوهم و حس خودکشی وترس به قدری ظرف مدت کم تغییرروحیه پیدامیکند و کم کم خودش مبلغ روحیه ی امیدوامیدواری دردیگران میشود سکانسی که مشاهده میکنید زمانیست که درتوهم خویش فکرخودکشی به سرش میزند .قهرمان وپهلوان واقعی این فیلم  علم روانشناسی است که تاثیر روان درمانی ومعنا درمانی را باتوجه واثرازیک داستان رمانتیک وواقعی روایت میکند .

درخصوص تداعی نام اثر بزرگ ذهن زیبا ی معروف باید به واقعیت بگویم اینکه آیا  نامگذاری فیلم بنده بااین اثرمعروف آیا درست یا نه برای بنده اهمیت چندانی ندارد چون بهترین نام برای این فیلمنامه رو ذهن زیبا دیدم ومطمئم هیچ گونه آسیبی به فیلم واردنخواهد شد بلکه محتوای روایی فیلم بنده تلاقی زیبایی را خواهدداشت.ولبخندی شیرین ازاین موازات دلچسب به ذهن بیننده القاء خواهد کرد .این فیلمنامه حاصل یک سال تحقیقات پزشکی خصوصا روانشناسی بیماری سرطان و گذرازانواع فیلترهای مجمع های آنالیز پزشکی کشوری زیر نظر بزرگان پزشکی سرطان شناسی کشور است وهمچنین الک اساتیدبزرگ وسینماگران برجسته استانی وکشوری را ازسرگذرانده س ودرحال حاضر گروه فیلمسازی ذهن زیبا ازبزرگان سینمای خوزستان وصداوسیمای استان که کارنامه ی موفقیت هرکدامش طوماریست ..‌.امیدوارم با کمکهای مالی شما دوست عزیز امکان ساخت این فیلم برای ومن وگروهم مهیا کنید

آثار پیشین:

 

* زندگی *  نام سومین فیلمی ساخته شده توسط فیلمسازان دزفولی به کارگردانی و تهیه کنندگی مرضیه بدر  که در جشنواره ایبزا سینیفست  IBZACINEFEST  کشور اسپانیا که در بهمن ماه سال 95 برگزار شدحضور داشت.

موضوع فیلم روایت  پسری است  که برای ماهیگیری به کنار رودخانه میرود و اتفاقاتی برای او می افتد.

 


سایر 150,000,000 ریال

2
2

اجرا

شروع : 01 اسفند 1396
پایان : 31 شهریور 1399


3
3

ارائه

شروع : 01 مهر 1399
پایان : 30 مهر 1399