حامی جو در شبکه های اجتماعی

فرهنگی

تا جام جهانی

تا جام جهانی

فرهنگی

تولید اثری موزیکال در حمایت از تیم ملی در جام جهانی

اولین رمان من

اولین رمان من

فرهنگی

انتشار اولین رمان در خارج از کشور

بازسازی بنای قدیمی دبیرستان البرز

بازسازی بنای قدیمی دبیرستان البرز

فرهنگی

بازسازی و مرمت یکی از ساختمان های قدیمی دبیرستان البرز با مشارکت فارغ التحصیلان دبیرستان ماندگار البرز این ساختمان پس از بازسازی و مرمت بعنوان محلی برای گردآوری کتاب ها و عکس ها و آثار قدیمی دبیرستان و همچنین برای گردهمایی و بازدید فارغ التحصیلان بکار گرفته خواهد شد.