حامی جو چه خبر؟

گزارشی از نتایج بازرسی فرایند پروژه های موفق حامی جو بعد از دریافت سرمایه

03 خرداد 1400

دسته بندی : اخبار

گزارشی از نتایج بازرسی فرایند پروژه های موفق حامی جو بعد از دریافت سرمایه:

در بهمن ماه 1399 بعد از پایان مدت کمپین پروژه های منتشر شده در وبسایت، تصمیمی اتخاذ شد مبنی برتوقف انتشار کمپین های جدید در وبسایت حامی جو با هدف بررسی فرایند پروژه های موفق.

این بررسی در دو بخش صورت گرفت :

  1. به منظور اطلاع از وضعیت پروژه های در مرحله تولید به گونه ای که صاحبان پروژه در قالب یک ایمیل و ارائه مستندات، گزارشی به حمایت کنندگان ارائه دادند. که در صورت عدم ساخت پروژه در مدت تعهد شده، یک مهلت شش ماه با توجه به شرح دلایل صاحب پروژه برای عدم امکان به پایان رساندن آن به صاحبان پروژه داده شد. و در صورت اعلام عدم امکان ساخت ، موظف به بازگشت مبالغ حمایت کنندگان شدند.
  2. .به منظور اطلاع از وضعیت تعهدات انجام شده پروژه هایی که مرحله تولید را سپری کرده اند، صاحبان پروژه گزارشی مربوط به پاداش حمایت کنندگان ارائه دادند. و در این مرحله پیامهایی که از حمایت کنندگان پس از اعلام گزارش صاحب پروژه از طریق ایمیل دریافت می نمودیم، به منظور دستیابی به علل عدم دریافت پاداش آنها تا مدت تعهد شده بررسی شد.

لازم به ذکر است مطابق قرارداد حامی جو، صاحبان پروژه های موفق پس از دریافت سرمایه از وبسایت به مدت دو سال برای اتمام فرایند تولید پروژه و ارائه پاداش حمایت کنندگان زمان خواهند داشت و پس از آن در صورت عدم ارائه دلایل منطقی درخصوص چرایی عدم ساخت و یا طولانی شدن فرایند اتمام، می بایست مبالغ حمایت کنندگان بازگشت داده شود. 

همچنین برخی از صاحبین پروژه پیش تر اعلام نموده بودند که امکان به پایان رساندن پروژه را با دلایل مختلف از جمله عدم امکان تامین منابع مالی برای به اتمام رساندن پروژه به دلیلی افزایش قیمت ها و یا مشکلات مربوط به خود پروژه، عدم دریافت مجوز و ... را ندارند و تمامی مبالغ زیرنظر و یا توسط حامی جو به حامیان بازگشت داده شد. 

در تصاویر موجود لیست پروژه ها در چهار وضعیت را مشاهده می کنید که عبارتند از:

  1. پروژه های در مرحله تولید
  2. پروژه های در مرحله ارائه پاداش به حمایت کنندگان
  3. پروژه های پایان یافته
  4. پروژه های انصراف از تولید

در گروه 1 دو مورد از پروژه ها که به رنگ خاکستری درآمده اند، صاحبان پروژه متعهد شدند بعد از 6 ماه پروژه را نهایی کنند و در وضعیت ارائه پاداش ها قرار گیرند. چرا که مهلت قانونی اولیه آنها پایان یافته است. در مورد سایر پروژه های این گروه زمان قانونی به پایان نرسیده و فرصت برای تکمیل پروژه خواهند داشت. 

  در گروه 2 فرایند تولید این پروژه ها پایان یافته است و می بایست در راستای اجرای تعهداتشان اقدام کنند.ردیف پروژه هایی که به رنگ خاکستری می باشند مهلت آنها به پایان رسیده و صاحبان پروژه می بایست در راستای اجرای تعهدات مربوط به ارائه پاداش حمایت کنندگان حداکثر تا 6 ماه دیگر اقدام کنند.

در گروه 3 فرایند تولید و ارائه پاداش حمایت کنندگان به طور کامل انجام شده است. و در صورت دریافت پیامی مبنی بر عدم دریافت پاداش از سوی حامیان، صاحبان پروژه موظف به ارائه مستندات درخصوص موضوع شکایت می باشند.

در گروه 4 توسط تیم حامی جو استعلام بازگشت مبالغ گرفته شد. همچنین در پروژه شکیبا تمامی حمایت کنندگان در ایمیل اعلام کردند که تمایلی به دریافت مبالغ ندارند و صاحبان پروژه می توانند مبلغ را صرف پروژه دیگری کنند