حامی جو چه خبر؟

کارگاه برگزار شده کراودفاندینگ با همکاری حامی جو و انجمن سینمای جوان

24 فروردین 1398

دسته بندی : اخبار

کارگاه مقدماتی و تکمیلی کراودفاندینگ در دفتر ویژه انجمن سینمای جوانان با حضور ۱۲ نفر از شرکت کنندگان، برگزار شد. این کارگاه در روزهای ۸ و ۹ اسفند ماه و با همراهی مدرسه بازاریابی تهران، مجموعه پارتیکان فیلم، زینب تبریزی، محمد واعظی و شیما صابری برگزار شد. همراهان ما در این کارگاه، قدم در مسیری برداشته اند که ماهیت آن فرهنگ سازیست، فرهنگی که باید تلاش های مداوم و پیوسته انجام شود، تا نتیجه مطلوبی حاصل شود. تلاشی که هم اکنون حامی جو به همراه برخی از حامیان معنوی و مادی اش متحمل می شوند و همه این تلاش ها برای رسیدن به روزی است که هنرمندان مستقل در کشورمان برای پیشبرد اهدافشان، مسیر همواری پیش رو داشته باشند. چرا که این هنرمندان بخشی از سرمایه های کشورمان هستند.

در این کارگاه، ما بر آن بودیم که علاوه بر آشنا کردن فیلمسازان با مفهوم کراودفاندینگ، آن ها را در پیشبرد کمپینی موفق همراهی کنیم. باتوجه به بازخوردهایی که در کشورمان از طرف حامیان و هنرمندان شناخته شده دریافت می کنیم، مصمم تر می شویم که باید با تلاش بیشتری این مسیر پرتلاطم را بپیماییم و همه این تلاش ها به امید روزیست که در جایگاهی قرار بگیریم که هیچ هنرمند مستقلی نباشد که با پیش زمینه ای قوی، در پیشبرد کمپینش ناموفق باشد.

به امید روزی که تمامی هنرمندان این مرز و بوم با مفهوم کراودفاندینگ آشنا بوده و در جهت گسترش آن همگی با هم بکوشیم.