حامی جو چه خبر؟

کارگاه برگزار شده کراودفاندینگ با همکاری انستیتو ملی بازی سازی

21 اردیبهشت 1398

دسته بندی : اخبار

کارگاه کراودفاندینگ با همکاری انستیتو ملی بازی سازی برگزار شد. این کارگاه در چهارم اردیبهشت ماه در محل انستیتو ملی بازی سازی و با حضور ۹ شرکت کننده، برگزار شد. در این کارگاه خیام عسگری، مدرس و تسهیلگر و مدیر مدرسه بازاریابی تهران، از ساز و کارهای بازاریابی و چگونگی تعریف یک کمپین موفق صحبت کرد. همچنین در این کارگاه زینب تبریزی، صاحب یک پروژه موفق در پلتفرم حامی جو و شیما صابری، مدیر حامی جو نیز حضور داشتند.

در این کارگاه راه های تعریف یک کمپین مورد بررسی قرار گرفتند تا برنامه نویسان، طراحان و دوستداران بازی قادر به ایجاد یک کمپین موفق باشند و بتوانند با عرضه توانمندی ها و تخصصشان، حمایت افراد را جذب کرده و پس از موفقیت در کمپین شان، به عنوان یک بازی ساز مستقل فعالیتشان را آغاز کنند.