حامی جو چه خبر؟

کارگاه آشنایی با کراودفاندینگ با همکاری خانه لیرک برگزار شد

02 دی 1399

دسته بندی : اخبار

 

پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ کارگاه عمومی کراودفاندینگ (تامین سرمایه جمعی) با حضور جمعی ازعلاقمندان و فعالان هنر شیراز در روستای سیوند و "خانه‌لیرک" برگزار شد.

شیما‌صابری مدیر وبسایت حامی‌جو بعد از معارفه با شرکت کنندگان به بیان تاریخچه کراودفاندینگ در جهان، مدلهای مختلف و نمونه های بین المللی آن پرداخت.

پس از آشنایی شرکت کنندگان با بخش های مختلف سایت حامی‌جو، یکی از تجربه‌های موفق کراودفاندینگ در حامی‌جو به شرکت‌کنندگان معرفی شد.

در یک ساعت پایانی کارگاه زینب تبریزی(که فیلم "تمام چیزها..." را به شیوه کراودفاندینگ با موفقیت تامین سرمایه کرده است) تجربه‌های خود در جریان کمپین تبلیغاتی فیلمش را برای شرکت‌کنندگان بیان کرد.