حامی جو چه خبر؟

مهرداد اسکویی از حمایت نشر فرهنگی ایلیا از پروژه کتاب عکس 111 (چهره هنر فرهنگ و ادب معاصر ایران) خبر می دهد

01 دی 1398

دسته بندی : اخبار

نشر ایلیا که توسط شادی پیروزی و هادی میرزانژاد موحد مدیریت می شود برای حمایت از پروژه کتاب عکس 111، انتشار آن را بر عهده گرفت 

نشر معتبر فرهنگی ایلیا در گیلان یکی از ناشران معتبر حیطه فرهنگ ، ادب و هنر است که تاکنون ناشر برگزیده سال نمایشگاه بین المللی کتاب و در چندین دوره ناشر برگزیده نمایشگاه کتاب سال گیلان بوده است. 

شما هم برای پیوستن به جمع حامیان مالی کتاب عکس 111 اینجا کلیک کنید