حامی جو چه خبر؟

مهرداد اسکویی از اتمام تصحیح رنگ و نور کتاب عکس 111 و پیشرفت 80 درصد از صفحه بندی آن خبر می دهد

15 آذر 1399

دسته بندی : اخبار

مهرداد اسکویی درخصوص مراحل آماده سازی کتاب عکس 111 می گوید : به تازگی با آقای حمیدرضا فتوره چیان تصحیح رنگ و نور کتاب را به پایان رساندیم. یک تغییر ایده در کتاب ایجاد شده و تصمیم گرفتیم این نسخه فقط تصاویر متولدین هنرمندان بزرگ ایران تا سال 1320 را در برگیرد و برای متولدین تا سال 1330 جلد دیگری را خواهیم داشتکه می توانم این خبر نویدبخش را در خصوص این جلد نیز بدهم  که 80 درصد از مراحل آماده سازی آن نیز پیش رفته است. 

 

 

همچنین صفحه بندی مربوط به 111 هنرمند متولد تا سال 1320  با همراهی جناب مسعود شکرنیا رو به اتمام است . با نگاهی دوباره به ابعاد کتاب و پیشنهاداتی که برای عکسهای عمودی و افقی به بنده ارائه شد، در نظر داریم بعد از اتمام این مرحله وارد پروسه چاپ شویم. در گزارش های آتی تاریخ آماده سازی کتاب برای آنکه به دست حمایت کنندگان برسد، اطلاع رسانی خواهد شد. 

برای مشاهده صفحه پروژه اینجا کلیک کنید