حامی جو چه خبر؟

سلسله نشست های پروژه های موفق حامی جو در خانه کار و دیدار کارمان

26 دی 1398

دسته بندی : اخبار

نخستین برنامه  از سلسله نشست های پروژه های موفق حامی جو  در خانه فرهنگی هنری کارمان با حضور جمعی از سرمایه گذاران و علاقه مندان در 4 بهمن ماه 98 برگزار می شود. در هر نشست یکی از پروژه های موفق حامی جو را ارائه می شود . هدف از این نشست ها ایجاد تعامل بین علاقه مندان به حمایت از پروژه های حامی جو و صاحبان پروژه ها می باشد. افتخار آن را داریم که مجموعه خانه کار و دیدار کارمان در برگزاری این سلسله نشست ها ما را همراهی می کنند. نخستین نشست با نمایش مستند تمام چیزهایی که جایشان خالیست با حضور کارگردان خواهد بود. 

همچنین پروژه های فعال در سایت حامی جو که در حال حاضر کمپین تامین سرمایه آنها در جریان می باشد نیز معرفی می گردند. 

در صورت تمایل به حضور در این نشست ، جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید (بدون ثبت نام امکان پذیرش نمی باشد)