حامی جو چه خبر؟

باور داریم…

08 خرداد 1398

دسته بندی : اخبار

در این ویدیو کلمه “باهم” زیاد به گوشمان میخورد. اگر هم خودش را نشنویم مفهومش به وضوح در این ویدیو قرار گرفته است. این کلمه “باهم” مفهوم جمع را در ذهن ما تداعی میکند. مفهوم جمع سپاری را. مفهومی که در پلتفرم حامی جو بسیار احساس میشود. جمع سپاری به چه مفهومی اطلاق میشود؟ جمع سپاری به این معناست که هرکس، کاری کوچک، قدمی کوچک یا وظیفه ای کوچک را به دوش بکشد. تعداد افراد بالا باشد و به این صورت، کار بزرگی با قدم های کوچک خلق شود.

اتفاقی که در پلتفرم حامی جو میفتد، دقیقا همین است که افراد با سرمایه های کوچک به جمع حامیان می پیوندند و با حمایت از هنرمندان مستقل به رشد آنها کمک کرده و در نهایت به ساختن فرهنگی منجر میشوند که در آن فرهنگ، بستر تحقق رویاهای هنرمندان فراهم است.