حامی جو چه خبر؟

الناز دیبافر از تاثیر کراودفاندینگ در ساخت مستند قیچی می گوید

27 بهمن 1398

دسته بندی : اخبار

بیشتر عوامل این مستند با تخصصشان به جمع حامیان این پروژه پیوستند. و امروز شما نیز در حامی جو می توانید در پروژه های قرار گرفته در سایت، حامی تخصصی باشید.

زهره علی اکبری در بخش صداگذاری به عنوان حامی تخصصی در جریان کمپین کراودفاندینگ به جمع عوامل مستند قیچی به کارگردانی الناز دیبافر پیوست.

در مصاحبه ای درخصوص علت و انگیزه ایشان از این حمایت جویا شدیم:

من فکر می کنم سوژه یکسری پروژه ها علت اصلی است و به نظر می رسد، ارزش آن را دارد تا حد توان همراه شویم. من در جریان کمپین کراودفاندینگ این پروژه احساس کردم این پروژه یک اثر بلند مدت در جامعه خواهد داشت بنابراین به کارگردان پیام دادم و تمایل همکاری خود را اعلام کردم. و در این گفت و گو کامل دغدغه اجتماعی در بیان کارگردان مشهود بود و البته در بخش مستند بسیار اتفاق می افتد.

امیدوارم توانسته باشم در ساخت این مستند اثری هر چند ناچیز داشته باشم.

 اگر شما قصد دارید حامی تخصصی در یک پروژه باشید و با تخصصتان به یک پروژه بپیوندید ، قوانین بخش حمایت تخصصی را بخوانید. همچنین در صفحه پروژه های فعال در بخش تامین سرمایه در بخش جدول وضعیت مالی صاحبان پروژه ها در مواردی که نیازمند همکار می باشند با عبارت “ درخواست همکاری” آن موارد را مشخص نموده اند. می توانید با سخت پروفایل در حامی جو درخواست همکاری دهید.

در حال حاضر پروژه تهران میزبان دریا در بخش تجهیزات درخواست همکاری خود را اعلام نموده است. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

در صورت نیاز به راهنمایی های بیشتر با ما تماس بگیرید.

#حامیجو #کراودفاندینگ #النازدیبافر #مستندقیچی #تامینسرمایهجمعی #حمایتتخصصی #زهرهعلیاکبری #هنر_مستقل