رویکرد جدیدی در کارآفرینی به وجود آمده است که کارآفرینان قدرت کارآفرینی را در شهرها و محله های کوچک را هم داشته باشند و به این نوع کارآفرینی به اصطلاح “کارافرینی محلی” می‌گویند. وظیفه اصلی و بزرگی که روی دوش این کارآفرینان است، ایجاد کار و افزایش امید و انگیزه در یک جامعه است. این کارآفرین‌ها هستند که شهرهای کوچک را زنده نگه می دارند.

این اصطلاح در هنر هم می تواند به کار برود. اگر قرار باشد که همه هنرمندان برای تولید هنرشان به شهرهای بزرگ بیایند، شهرهای کوچک مدام خالی تر از هنر و فرهنگ می شوند و بعد از مدتی، آن را به داخل خود راه نمی دهند. اتفاقی که برای “عروس آتش” افتاد و سینمایی که این فیلم را نمایش می‌داد را در شهرهای جنوبی کشور آتش زدند.

مقاله مرتبط: مسئولیت اجتماعی را به بلاهای طبیعی محدود نکنیم

حامی جو راهی برای شناخت هنرمندان مستقل

روشی که حامی جو برای حمایت از هنرمندان انتخاب کرده است، روش کراودفاندینگ یا جذب سرمایه جمعی است. در این روش، که رکن اصلی آن حامیان مالی و معنوی پروژه ها یا همان مردم هستند، هنرمندان با معرفی خودشان از مردم می خواهند آنها را در ساخت هنرشان همراهی کنند. این همراهی می تواند از پنج هزار تومان (پایین ترین مبلغ) تا مبالغ بالاتر باشد. اما در نهایت مردم هستند که به یک هنر ناب رأی می دهند و همین مردم هستند که هنگام اکران و نمایش، حضور خواهند داشت.

مقاله مرتبط: کراودفاندینگ چیست؟

رسیدن به هنر ناب

هنرمندان محلی، حرف های زیادی برای گفتن دارند، اما برای بیان آن، ابزارهای کافی و لازم را ندارند. حرفی که این هنرمندان می‌زنند ناب است. توی شهرهای بزرگ این حرف ها شنیده نمی‌شوند، یا اگر شنیده شوند خیلی جدی گرفته نمی‌شوند. بنابراین برای رسیدن به هنر ناب، نیاز داریم از هنرمندانی که در شهرهای دیگر هستند حمایت کنیم.

مقاله مرتبط: چرا به هنر مستقل نیاز داریم؟

به بهتر شدن خانواده ها کمک می کند

خانواده ها از اتفاقاتی که در شهرها و محله هایشان رخ می دهد اطلاعات کمی دارند. نگاه آنها به خبرهای کشوری است و کمتر پیش می آید که در مورد یک موضوع اجتماعی در مورد شهرشان چیزی بدانند. هنرمندان محلی با نگاه ویژه به این مسائل، نگاه افراد مختلف این جامعه کوچک را به سمت خود جلب می کنند که در بین این افراد، خانواده‌های زیادی هم حضور دارند. خانواده ها با پذیرش این هنر، راه را برای هنرمندان پنهان دیگر نیز باز می کنند.

مقاله مرتبط: چرا باید از کسب و کارهای کوچک حمایت کنیم

عوامل یک اثر هنری را در نظر بگیرید

بسیاری از هنرها هستند که به تنهایی اجرا نمی شوند. تنها نمی شود فیلم ساخت، گروه موسیقی تشکیل داد، نمایشگاه عکس برگزار کرد، و… این هنرها حتماً عواملی را هم برای اجرای کار خود نیاز دارند. بنابراین وقتی از یک اثر هنری حمایت می کنیم، از مجموعه عواملی حمایت شده است که می خواهند آن را اجرا کنند.

شهر خود را منحصر به فردتر می کنید

فرهنگ غالب جامعه، می تواند هنر را در شهرهای کوچک کمرنگ کند. اما هر شهر و محله‌ای، فرهنگ و تاریخ خودش را دارد که اگر به آن رسیدگی نشود، کم کم از بین خواهد رفت. بنابراین وقتی که از یک هنرمند محلی حمایت شود، به فرهنگ منحصر به فرد شهر خود کمک کرده اید.

مصطفی مردانی

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید