حرف از قلم است که پیشنه­ ایی به وسعت تاریخ دارد. قلم بود که تاریخ بشر را مکتوب کرد تا از نیاکان خود خبردار باشیم. قلم بود که هنر و فرهنگ را روی سنگ حک کرد. قلم بود که نماد آزادی شد و مصائب انسانی را سالیان دراز بر دوش کشید. با قلم بود که انسان نخسین بار تارک این جهان خودنمایی کرد و خود را برتر از هر موجودی به تصویر کشید. قلم بود که با مستند کردن تراوشات مهندسی انسان او را به حاکم جهان بدل کرد.

گفتن و نوشتن از قلم در این دوران که سرعت، رکن رکین آن است، دورانی که پرگویی و کم ­خوانی از مولفه ­هایش است خود حدیث مفصلی را طلب می­کند. با گسترش فضای مجازی و ورود بی­ اجازه آن به تمامی شئون زندگی آدمی، نوشتن بر روی کاغذ هم دیگر می­رود که ماضی بعید شود و این البته از بخت بلند ماست که هنوز در این دوران می­ توانیم در برخی از مواقع بروی کاغذ قلم فرسایی کنیم.

تصور از آینده با گسترس فن­آوری­ های نو و حذف قلم از آثار مکتوب و مستند بسیار هولناک است. اینکه سیالیت ذهن مولف برای روی کاغذ نوشته یا کشیده نشود و چکش­کاری نشود، و همه اینها توسط یک ربات ویرایش گردد تصویری آخر­الزمانی را به ذهن متبادر می­کند آینده ایی که در ان هنر و فرهنگ خالی از روح و فرم هستند و ما با هنر دیجیتالی و صفر و یکی مواجه می­شویم.

حامی­ جو بر آن است با هم­ اندیشی و هم ­افزایی دو طیف متضاد جامعه­­ ی انسانی که همانا کارشناسان حوزه فناوری و هنرمندان و نویسندگان است درصدد غلبه بر این حس هولناک باشد و به دنبال راهکاری که نوشتن که خود از لذت­بخش­ترین یادگارهای بشر است به محاق فراموشی سپرده نشود.

قلم منزلت و جایگاهی رفیع دارد که صاحبش را می­تواند بر عرش دوران برساند و او را به درجه­ای از سرمایه­ ی هنری و فرهنگی برساند که آرزوها و امیال یک ملت را نمایندگی کند. نوشتن با قلم یکی از مهم­ترین راه­های گسترش معرفت و پرورش فضیلت شناخته است و نگارش از کارآمدترین شیوه­های تعمیق فرهنگ ناب بشری  به حساب می ­آید. کارهای قلمی، یکی از ساده ­ترین شکل­های تبلیغ و ابزار انتقال فرهنگ به دیگران است. از این رو در دنیای کنونی که هر روز افق­های تازه­ای در چشم ­انداز زندگانی علمی و فکری انسان گشوده می­شود و وقوع رویدادهای اجتماعی و فرهنگی، تغییراتی همیشگی را در روابط ملت­ها و اوضاع اجتماعی بشر پدید می ­آورد؛ قلم در روشنگری افکار عمومی، آشنا کردن جوامع با معارف و ارزش های معنوی و مادی، و تعیین خط مشی زندگی آینده، نقشی مستمر و اساسی را ایفا می­کند.