سالانه ۸۰۰۰ نفر در کشورمان دچار مرگ مغزی می شوند که نیمی از این تعداد قابلیت پیوند اعضای خود به دیگر بیمارن را دارند و به گفته پزشکان یک بیمار مرگ مغزی می تواند ۸ نفر دیگر را با پیوند اعضای خود نجات دهد. کشور ما از لحاظ حقوق و فقهی راه را برای اهدا عضو میسر کرده است. ولی به راستی چرا آمار پیوند اعضا به شدت پایین است؟

با  بررسی خانواده های ایرانی مواجه باپدیده مرگ مغزی ، مبین این است که در نیمی از موارد،خانواده ها مسایل فرهنگی و مذهبی و نارضایتی از نظام درمان را عاملی برعدم رضایت به اهدای عضو عنوان کردند،برخی دیگر نیزاعتقاد به زنده بودن متوفی دارند که.دراین فرآیند بین آگاهی ونگرش مثبت فرد،خانواده وپزشکان نسبت به اهدای عضو رابطه معنی‌داری وجود دارد که خلا فرهنگسازی بیش از پیش خود را نمایان می­کند.

حامی جو که از بانیان پیوند بین هنر و فرهنگ با توده­ ی مردم عادی در حوزه شرکتهای نوپا است، با توجه به رسالت اجتماعی که همیشه به آن پایبند است خود را متعهد می داند تا با همکاری صاحبان ایده پروژه هایی را به جریان بیاندازد و فضا و بستری را فراهم کند تا اهدای عضو  جزو فرهنگ مردمان این دیار شود.

تا به امروز در حامی جو پروژه های با موضوع اتیسم ، سرطان ، روان درمانی در سرطان و … ثبت شدند و البته با استقبال عموم مردم به جهت تولید این آثار روبرو شدند چرا که همه به این مطلب واقفیم که با هنر می توانیم بسیاری از موضوعات را خیلی راحتتر بیان کنیم . البته این اتفاق در حوزه مستند و فیلم کوتاه با استقبال و همراهی بیشتری روبرو بوده است . امروز با از سایر هنرمندان عزیزمان در حوزه های گرافیک، نقاشی ، مجسمه سازی ، و سایر دسته بندی های هنری، می خواهیم تا به عرصه فرهنگسازی با این مضامین خیلی پر رنگ تر از قبل پا نهند و در این راه بدون شک پشتیبان آنها خواهیم بود.

اهدا عضو و سایر موضوعات با دستور و امر و نهی هیچ موقع رخ نخواهد داد بلکه حلقه مفقود شده در این زنجیره فرهنگسازی  است که در این بین وظیفه هنرمندان است که به نوآوری و ایده های خلاقانه سنت حسنه اهدای عضو را در جامعه نهادینه نمایند.

به امید روزی که فرهنگی که دچار مرگ مغزی شده است را با ایده های نو پیوند زد و ان را احیا کرد تا شاهد زنده ماندن جامعه بود.

پی نوشت : از هنرمند عزیزی که این تصویر زیبا را برای درک بهتر موضوع اهدای عضو ،ایجاد نمودند، تشکر می کنیم و تبریک می گوییم برای ارزشی که ساخته اند . متاسفانه ما نامی از ایشان پیدا نکردیم ،که اگر درج شده بود بدون شک قید می نمودیم .  امیدواریم به موازات فرهنگ حفظ حقوق معنوی آثار نیز رایج شود و البته تبدیل به فرهنگ .