به نظر می ­آید با رشد چشمگیر شبکه­ های اجتماعی و دنیای مجازی هر کس در هر جای این مملکتاگر دارای ذوق در هنرهای دستی است با ایجاد کمپینی می تواند هم فرهنگ منطقه­ خودش را مکتوب کند و هم باعث ایجاد اشتغال شود. رشد استفاده از فضای مجازی برای ارائه صنایع دستی در جهان چنان مشهود است که لحظه ای بدون شبکه های اجتماعی برای این نوع صنایع خیلی دشوار می نماید.

هنرمند ایرانی، همواره با کار هنری اش، مقصودی را بیان داشته و رمز و رازی را آشکار ساخته است. او با پشتوانه فرهنگ غنی و سیراب از سرچشمه عرفان، با دست یافتن به مواد گوناگون، مهارت استادانه و احساس زیبایی و نبوغ خود را در بسیاری از دست ساخته ها، به ویژه ظرف های فلزی، سفالین، شیشه ای و دست بافت ها نشان داده است .

حامی جو خود را متعهد می داند بنا به رسالت اجتماعی خود که همانا ترویج و تثبیت هنرهای مردمی و بومی نقاط مختلف این دیار است همپای مردمان اقصی نقاط ایران در جهت پویایی و عرضه محصولات صنایع دستی در سطح جهانی پیشگام شود .

در این بین آنچه جای افسوس را بیشتر به رخ می نماید، نبود ساز و کار مناسب برای صنایع دستی مردمان این سرزمین است که از لحاظ انواع هنر به شدت غنی هستند منتهی بستر مناسبی برای ارائه این نوع هنر نیست. ذوق هنری و بردباری و وسواس هنرمندان ایرانی، در ریزه کاری فنون هنری دیده می شود و آنها همیشه در این هنر پیشتاز بوده اند. به نحوی اسرارآمیز، در صنایع دستی ایران، تصویر یک زندگی نهفته است؛ یک زندگی با رنج ها و شکل های بسیار، همراه با شوق و زیبایی.

.