super backer

 

در اکران مردمی مستند در جستجوی فریده ، پروژه موفق حامی جو که در سینما فرهنگ برگزار شد ، هنرمندانی چون شیرین بینا، رخشان بنی اعتماد، گلاب آدینه حضور داشتند . طی یک گفتگوی ویژه با بانو شیرین بینا، ایشان دعوت ما را پذیرفتند و به جمع حامیان معنوی حامی جو پیوستند. خوشحالیم که هر روز خانواده ما بزرگتر می شود.