اولین پروژه ای که روی سایت حامی جو قرار گرفته و سی نفر با حمایت خود، در حدود نیمی از هزینه آن را پرداخت کرده‌اند، در راه اسکار است. مهرداد اسکویی با رویاهای دم صبح توانسته است جایزه بهترین مستندساز را از سی و چهارمین جشنواره فجر و جشنواره‌های معتبر دیگر از جمله جشنواره فیلم فست پرتغال، جشنواره True / False آمریکا و کرونوگراف مولداوی، و نامزدی بهترین مستند در حدود ۱۰ جشنواره معتبر جهانی را به دست آورده است.

مستندی که بدون حمایت دولتی که نیمی از هزینه‌های آن توسط کراود فاندینگ و در سایت حامی جو به دست آمده و نیمی دیگر از طریق تدریس و عکاسی پرداخت شده است.

فیلم رویاهای دم صبح در حال حاضر از حالت یک فیلم شخصی خارج شده و تبدیل به یک فیلم ملی شده است و نیازمند حمایت ملی است. مهرداد اسکویی اولین فیلم ساز مستندی است که از ایران شناخته شده است. به گفته خود این کارگردان، بعد از آقایان کیارستمی، اصغر فرهادی و امیر نادری که فیلم سازان مستند نیستند، روزنامه معتبر اینترنشنال اولین بار است که با یک کارگردان مستند از ایران مصاحبه کرده است.

امیدواریم که مهرداد اسکویی همچنان موفق باشد و رویاهای دم صبح به جوایز بسیار بیشتری دست پیدا کند.

پروژه رویاهای دم صبح روی سایت حامی جو

 

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید