موسیقی : صبا ندایی

راوی : سولماز غنی

همانطور که پیشتر اعلام نمودیم این مستند بعد از موفقیتش در #جشنواره سینما حقیقت در لیست منتخبین #سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر نیز قرار گرفته است.آرزوی درخشش برای کارگردان آن ،خانم #زینب تبریزی داریم.

و از شما دعوت می کنیم به تماشای این مستند در این رویداد بروید.

سالن ها و سانس های نمایش فیلم :

• پردیس چارسو/چهارشنبه ١٠ بهمن / ساعت ١۶.٣٠/ سالن ۴ •

• پردیس آزادی/پنجشنبه ١١ بهمن / ساعت ١٧ / سالن اصلی•

•پردیس چارسو/شنبه ١٣ بهمن / ساعت ٢١ /سالن ٣ •

•پردیس آزادی / یکشنبه ١۴ بهمن / ساعت ٢٣ / شهر هنر-شهر هفتم•

•سینما فرهنگ / چهارشنبه ١٧ بهمن / ساعت ١۵.٣٠ / سالن ٢ •

•پردیس ملت / پنجشنبه ١٨ بهمن / ساعت ١٣ (نشست مطبوعاتی)•

•پردیس آزادی / دوشنبه ٢٢ بهمن / ساعت ٢٢.٣٠ / شهرفرنگ-شهرقصه•

امکان تهیه ی بلیت تنها برای دو سینمای مردمی آزادی و فرهنگ میسر هست.