به راستی که سینما هنر هفتم است. در رسای هنر بودن سینما سخن ها بسیار گفته اند، سینمایی که این روزها بدل به صنعت پر درآمد شده و از سویی دیگر در مقام یک رسانه تبلور پیدا کرده که مروج افکار و عقاید اغیار باشد.

با تمامی این اوصاف و کارکردهای صنعتی و رسانه ایی سینما، به یقین سینما برای ما هنر است چرا که تمامی هنرها را دل خود جای داده و از آنها به بهترین شکل ممکن جهت بیان مقصود بهره می برد. آیا به راستی سینما تنها برای بیان مقصود است یا خودِ مقصود است؟ برای عشاق سینما، قطع به یقین سینما عین مقصود است. سینما تریبون نیست برای تزریق و ترویج مفهومی بلکه قائم به ذات است و هدف و غایت است. برای دوری از گزند نا اهلان به سینما باید آن را به اهلش سپرد و برای آنکه اهل هم برای تولید آثار به یادماندنی و فاخر نیازمند غیر نباشند طراحی فرآیندی لازم است تا این هنر والا از ابتدای تولید تا نمایش بر پرده نقره ایی به معنای واقعی کلمه مستقل بماند. هنری که وابسته باشد برای ارتزاق مجبور می شود سفارش های از بیرون ‌را داخل اثرش هویدا کند و آنچه از خروجی می ماند هزینه های سنگین با بازده ی ناچیز است.

سالیان متمادی بود که گوشمان از آثار فاخر و سینمای معناگرای وابسته پر شده بود. بودجه های هنگفت و پروداکشن سنگین با عوامل کاملا حرفه ایی و حتی استفاده از ابرستارگان  راه را برای عرض اندام سینمای جدی و مستقل تنگ کرده بود اما اکنون با گسترش فضای مجازی و توسعه شبکه های اجتماعی بستری فراهم شده است که سینماگر معضلات واقعی جامعه در قالب سینمای متعهد به رخ همگان بکشد.

بستری که در آن از ابتدای پیش تولید تا تولید و پساتولید و حتی تا اکران عمومی اثر تنها نقش تعیین کننده را مردم دارند. مردمی که در قالب حامی برای تامین سرمایه اولیه اقدام می کنند سپس در پروسه حمایت آن‌ را پایش می کنند و در انتها و هنگام نمایش اثر، خود از بانیان و حامیان اثر می شوند و زنجیره ایی را تشکیل می دهند که دست غیر از آن به دور است به معنای واقعی می توان لفظ سینمای مستقل را برای آن برگزید.

در ایران ما، پلتفرم حامی جو با بهره گیری از خبرگان و اندیشمندان حوزه هنر و فرهنگ، پرچمدار حمایت از سینمای مستقل است و محفلی را تدارک دیده که کوشندگان عرصه سینما که دغدغه مند هستند و اصرار بر استقلال خود دارند،

بتوانند با فراغ بال به تولید اثر خود کمر همت ببندند و فارغ از سرمایه اولیه برای تولید اثرشان تنها و تنها به فکر کیفیت هنرشان باشند چرا که درست نشان دادن معضل، خود بخش بزرگی از راه حل است.

۲۱ شهریور، روز ملی سینما مبارک!