حامی جو در شبکه های اجتماعی

حمیدرضا برزو: پروژه ها

حمیدرضا برزو

1 پروژه

اضافه شده در 8/29/2015

  • مستند گروه تئاتر لیو- حمیدرضا برزو و سیاوش مقدم

    در فضای متن محور جامعه تئاتری ایران، ایده تشکیل گروه لیو توسط محمدحسن معجونی، مریم مجد و ندا رضوی پور با هدف تمرکز بر اجرا شکل گرفت. این گروه بزرگترین و پر بازده ترین گروه تئاتر حال حاضر ایران است. این مستند درباره گروه لیو ساخته می شود.