حامی جو در شبکه های اجتماعی

Elnaz Diba: پروژه ها

Elnaz Diba

1 پروژه

اضافه شده در 5/25/2019

  • مستند قیچی

    مستند درباره زنی است که همسرش او را بخاطر بیماری اش ترک کرده و بنیان خانواده اش از هم می پاشد. بعد از تحمل 13سال درد و از دست دادن سلامتی اش در سال96با عکسبرداری از شکمش متوجه جاماندن جسمی15سانتی متری ازعملی که سال84 متحمل شده بود شدند، دختر او برای پیگیری شکایت به ارگانهای وابسته مراجعه می کند اما...