حامی جو در شبکه های اجتماعی

Behnazeskandar: پروژه ها

Behnazeskandar

Filmmaker

1 پروژه

اضافه شده در 2/23/2019

  • فیلم کوتاه داستانی نمایش

    فیلم درباره ی دختر نوجوانی است که ناخواسته درگیر بحرانی شده و بدلیل ترس از مطرح کردن آن با والدین به تنهایی به مبارزه با موقعیت پیش آمده پرداخته و در نهایت در یکی از روزهای شلوغ مدرسه تصمیم به حل مشکل خود میگیرد ...