حامی جو در شبکه های اجتماعی

Marzyieh: پروژه ها

Marzyieh

اینجانب فیلمساز دانش آموخته سینمای جوان درسال ۱۳۸۸ هستم وتا بحال چهارفیلم وچندین دستیارکارگردانی درپروژهای حرفه ای وداشته ام
آخرین کاربنده فیلم کوتاه مستند داستانی زندگی درژانرتجربی دربخش رقابتی چندین فستیوال امریکایی واروپایی حضور دارد پذیرفته شده .درجشنواره مریدای مکزیک دربرنامه بزرگداشت استادداریوش اسدزاده جزو اثارمنتخب برای اختتامیه جشنواره انتخاب وبه نمایش درآمد. جایزه بهترین فیلم دربخش تجربی شبهای سفید روسیه درسال ۱۳۹۳ جایزه بهترین فیلمنامه ی کوتاه درجشنواره ی نمازونیایش برای فیلمنامه ی نوای بینوا سال ۱۳۸۹ شرکت درکلاسهای کارگردانی تخصصی انجمن سینمای جوان اهواز ، شرکت درکلاسهای غیرحضوری محمدعلی باشه آهنگر درحال حاضر درصددساخت فیلمی داستانی برپایه یک اتفاق مستند درخصوص دخترجوانی که دراثریک اتفاق متوجه میشودکه مبتلا به سرطان بدخیمی است وفقط مدت بسیارکمی ازعمرش باقیست طی یک اتفاق امیدوارکننده وبسیار رمانتیک کم کم امیدوارمیشودودر نهایت ناباوری بیماریش درمان میشود.فیلمنامه ی این فیلم ازفیلترهای پزشکی وخصوصا روانشناسی برترین دکترهای سرطان شناسی وروانشناسی با موفقیت عبورکرده وهمچنین به تازگی حاضر زیرنگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان ،موسسه ی محک کلان شهر اهواز عبور موفقی ومویدئ داشته است درنهایت ماجرا بواسطه محتوای سهل وممتنع مطالعه دربرداشته ونگارش شده است اساتیدی چون محمد علی باشه آهنگر ،منصور غلامی ،مرتضی سخاوت ،آقایان کیخایی ،احمد بهمن ،شورای فیلمنا مه اداره ارشاداستان خوزستان درطی این یکسال همراهی وهمکاری خیلی خوب و دلسوزانه ی داشته اند اکیپ ساخت این پروژه ازبرترین های استان انتخاب شده اند .من وگروهم منتظر مساعدت شمادوستان هنردوست هستیم

1 پروژه

اضافه شده در 9/21/2017

  • ذهن زیبا

    ذهن زیبا 》داستان نمایش میزان تآثیرروحیه ی شادوامیدبه زندگی دردرمان بیماریهای سخت خصوصاً سرطانهایی که پزشکان برای بیمارمدت زمانی عمربیماررافقط چندماه تشخیص داده اند .این فیلم داستان جدال قدرتمند روحیه ی زندگی با سیاه نمایی های بیش ازحد ذهن است .ذهن خودبیماری است حتماً زیادشنیدید چون ماهیتی چسپناک به وقایع خصوصاً بد دارد و دایره وارآنها را تاکید وسوهان روح می کند. به روایتی مستند اززندگی دختری جوان میپردازد که دراوج لذت وشادی جوانی درحالیکه درآستانه ی یک ازدواج عاشقانه پس سالها رنج و دوری است بایک کسالت ساده تمام آرزوهایش وامیدش با پی بردن به اینکه دچارنوع بدخیمی ازسرطان مبتلاست وتا دوسه ماه دیگربیشترازعمرش باقی نمانده نقش برآب میشود ودچارافسردگی شدید میشود اما ...