حسین عرفانی از ابتدای دوران طلایی دوبله وارد این عرصه شد و در ادامه به استادی هر چه تمامتر راه استادان پیشین و پیشقراوالان دنیای دوبله را ادامه داد. او و همسرش شهلا ناظریان از معدود صداپیشگانی بودند که علاوه تیپ گویی، شخصیت گویی نیز انجام می داند و چه استادانه این مهم را انجام می داند. او تجربه بازیگری نیز دارد ولی وسعت صدای و تغییر لحن او در مواجه با شخصیتهایی که به جای آنها حرف می زد حیرت آور بود و به سختی می شد تشخیص داد که پشت چندین شخصیت یک فیلم تنها یک نفر است که سخن می گوید.
فقدان او درد جانکاهی را بر پیکره هنر دوبله ایران وارد آورده و خیل عظیم دوستداران دنیای صداپیشگی را دچار اندوه فراوان نموده است.
حامی جو درگذشت این استاد فرزانه را به جامعه هنر و دنیای دوبله و به ویژه به همسر ایشان که خود از پیشگامان و بزرگان این عرصه است تسلیت می گوید.حسین عرفان از ابتدای دوران طلایی دوبله وارد این عرصه شد و در ادامه به استادی هر چه تمامتر راه استادان پیشین و پیشقراوالان دنیای دوبله را ادامه داد. او و همسرش شهلا ناظریان از معدود صداپیشگانی بودند که علاوه تیپ گویی، شخصیت گویی نیز انجام می داند و چه استادانه این مهم را انجام می داند. او تجربه بازیگری نیز دارد ولی وسعت صدای و تغییر لحن او در مواجه با شخصیتهایی که به جای آنها حرف می زد حیرت آور بود و به سختی می شد تشخیص داد که پشت چندین شخصیت یک فیلم تنها یک نفر است که سخن می گوید.
فقدان او درد جانکاهی را بر پیکره هنر دوبله ایران وارد آورده و خیل عظیم دوستداران دنیای صداپیشگی را دچار اندوه فراوان نموده است.
حامی جو درگذشت این استاد فرزانه را به جامعه هنر و دنیای دوبله و به ویژه به همسر ایشان که خود از پیشگامان و بزرگان این عرصه است تسلیت می گوید.