پروژه مستند فرخی یزدی به کارگردانی هومن ظریف رضاییان همچنان پر سر و صداست. «مستند فرخی یزدی در جست و جوی حامی» عنوان خبریه که در خبرگزاری های مختلفی منتشر شده. بعد از «امرداد»، «کاریز یزد»، تارنمای رسمی حسین مسرت، و «خبر آنلاین» هم از «فرخی یزدی» نوشتند.

پروژه فرخی یزدی چند روزیه که به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز برای مرحله تدوین، روی وبسایت حامی جو قرار گرفته.