کراودفاندینگ ( Crowd funding) به معنی جذب کردن سرمایه به صورت جمعی و گروهی است. واژه ی crowd  به معنی  جمعیت و  funding  به معنی تامین منابع مالی است. اگر بخواهیم تعریف کوتاهی ازاین اصطلاح بیان کنیم، باید بگوییم کراودفاندینگ عبارت است از به دست آوردن سرمایه ی پروژه ها از طریق ایجاد کمپین ها و مدیریت آنها، که موجب جذب افراد زیاد با مبالغ کم، جهت جذب سرمایه مورد نیاز می‌شود. در این مطلب برای آشنایی با انواع کراودفاندینگ با ما همراه باشید.

این شیوه ی نوین جذب سرمایه عموماً برای حمایت از کسب و کارها ی کوچک و ایده های نو مناسب است. برای سرمایه گذاری به این شیوه صاحبپروژه کمپینی تشکیل می دهد و آن را از طریق حامی جو اجرا می کند.

مقاله مرتبط: کراودفاندینگ چیست؟

اجرای کراود فاندینگ  به چهار شکل امکان پذیر است :

روش پاداش محور(reward) 

این روش رایج ترین ومحبوب ترین نوع سرمایه گذاری جمعی محسوب می شود. دراین روش هرفرد با شرکت در پروژه جایزه ای دریافت می کند که می تواند به صورت هدیه یا امتیاز باشد. همین عامل مانند موتور محرکی باعث جذابیت سرمایه گذاری می شود. البته باید خاطرنشان کرد که کسانی که درپروژه مشارکت می کنند، هیچ نوع مالکیتی به دست نمی آورند. سایت حامی جو جمع سپاری پروژ] های خود را با این روش انجام میدهد.

نوع دیگری از روش جایزه محور پیش خرید کردن محصول یک پروژه است به این صورت که افرادی سفارش محصولی را که هنوز تولید نشده را خریداری میکنند تا آن را پس از تولید دریافت کنند وبه این ترتیب  هرکس درحد خود به تولید کمک می کند.به عنوان نمونه می توان به سایت  Kick starter اشاره کرد که به این روش را اجرا میکند.

تاکنون ازاین شیوه برای اجرای پروژه های مختلفی از جمله : پروژه های شهری، تولید نرم افزار، وانجام پروژه های علمی استفاده شده است.

روش خیریه (Donation)

این روش به عنوان روشی قدیمی و رایج به حساب می آید در این روش هر شخص به تناسب توان مالی مبلغی برای پروژه ای که در راستای یک کار خیر می باشد، اختصاص می دهد. روش هایی مانند گلریزان و .. از جمله موارد مشابه با این روش است.

روش وام دادن

 در این روش  اشخاص مبالغ مورد نظر خودرا به صورت وام دراختیار مدیر پروژه قرار می دهند و او باید مبالغ دریافتی را در هنگام رسیدن به سود دهی به صاحبانشان برگرداند.

روش مشارکتی

دراین روش اشخاص در انجام با اختصاص دادن مبلغی در پروژه ها مشارکت میکنند و به تناسب مشارکت خود سود دریافت می کنند. مثل اوراق قرضه ی خودمان در ایران.

مقاله مرتبط: کسب و کارهای دنیا که با کراودفاندینگ جذب سرمایه کرده اند

لازم به توضیح است که دو روش آخر، یعنی وام و سهام در ایران اجرا نمی شود زیرا هنوز قوانین مربوط به این دو روش در ایران تصویب نشده است.