در زمان ایجاد پروژه توسط صاحب پروژه در حامی جو یک بخش مربوط به تعداد روزهای انتشار پروژه می باشد. و کاملا به اختیار صاحب پروژه تعیین می گردد. در این بخش گزینه ای را قرار دادیم: (در پایان بسته شود / باز بگذار) که اگر می خواهید بعد از اتمام زمان پروژه باز هم امکان حمایت مالی از پروژه شما وجود داشته باشد، گزینه ” باز بگذار” را انتخاب کنید و در غیر اینصورت گزینه “در پایان بسته شود” را انتخاب کنید . این گزینه توسط کارگردان قابل انتخاب است و همچنین در این زمان می توانند زمان بیشتری را برای ادامه کمپین طلب کنند اما موافقت آن با عامل (حامی جو) می باشد .

تذکر ۱: بعد از اتمام زمان اولیه پروژه عامل تصمیم می گیرد که آیا با درخواست ادامه کمپین موافق می باشد یا خیر؟ بنابراین انتشار اولیه به منزله قبول این گزینه نمی باشد. همه چیز بستگی به فعالیت و نحوه رشد پروژه در مدت اولیه کمپین دارد. درخصوص پروژه #مستند_رویای_آب با توجه به فعالیت صاحب پروژه و استقبال عموم از ادامه دادن کمپین با زمان انتخابی صاحب پروژه یعنی مدت ۳۰ روز، موافقت نموده ایم .

لذا کمپین مستند رویای آب تا تاریخ ۲۱ مهر ادامه خواهد داشت . این به منزله تمدید نمی باشد. صرفا از فرصت و امکان ادامه کمپین استفاده شده است.

لینک حمایت : http://hamijoo.com/nXI58

تذکر ۲: این آیتم در زمان ایجاد پروژه وجود داشت، اما به تازگی، فعال گردیده است.

تذکر ۳: کمپین های حامی جو ۳۰ تا ۹۰ روز می باشد. بنابراین حداکثر زمان انتخابی شما از کسر زمان انتخابی اولیه از ۹۰ روز نهایی می باشد. و تنها یکبار مجاز به انتخاب این زمان می باشید.

 

منتظر نظر و یا پیشنهادات شما هستیم.