حامی جو در شبکه های اجتماعی

دستان ناخدا

در باره پروژه

نزدیک ماه محرم است هیئت اعزاداری ازمسجد تقاضای کمک مالی میکند ومسجد به دلایلی تقاضای هیئت را انجام نمی دهد. هیئت هم شروع به اخلال در کارهای مسجد می کند و با اعمالی ساختگی(مثل:آوردن علم درشب به در ورودی مسجد و شایعه این که علم خودش امده است و این نشانه ی است که خدا با عمل مسجد مخالف است!!)مردم را دچار وحشت می کند تا مردم علیه مسجد بشوند که مسجد تقاضای هیئت را قبول کند. بعد از این ماجراها ، اخر هم مردم می فهمن علم را خود هیئتی ها اورده اند و ابروشان می رود.


نام پروژه دستان ناخدا است یعنی این کار ها را ( اوردن علم - اخلال در کار های مسجد و.. ) خدا انجام نداده است یعنی دستان خدا این کار ها را نکرده بلکه غیر خدا(ناخدا) کرده است


 


    محمد مومنی مجد

    نویسنده فیلمنامه های :حقیقت1و2- اراذل ها- گنجنامه

    نظر دهید

    نکته: فیلدهایی که با ستاره مشخص شده اند ضروری هستند.