امروز، ۱۴ فروردین مصادف با دوم آوریل روز جهانی اتیسم است. در این روز سمبل همه ­ی کشورها به رنگ آبی در می­ آیند. امروز ایران هم با بیماران اتیسمی که با این بیماری دست وپنجه نرم میکنند و همراهانشون در کنار یکدیگر روی پل طبیعت آسمان آبی را آبی تر می کنند.

حامی جو هم در کنار نگار مسعودی عزیز که ساخت مستند “اتیسم” را در دست دارد این روز را با همه بیماران اتیسمی همراه می شود.

امیدواریم مستند “اتیسم” در حامی جو موفق بشه تا نگار عزیز با ساخت این مستند بتونه گوشه ای از مشکلات و زندگی این بیماران و همراهانشون رو به تصویر بکشه.