دیروز، چهارشنبه، روز خیلی خوب بود برای من و “حامی جو”

صبح بردیا اومد شرکت، با کلی خبر خوب. یه کم با هم گپ زدیم و در مورد زمان بندی پروژش صحبت کردیم. قرار شد فعالیتش رو جدی تر و با انرژی بیشتری دنبال کنه. این خبر برای ما عالی بود.

بعد از تموم شدن جلسه، من و بردیا رفتیم تو حیاط شرکت و یه کم خودمونی تر صحبت کردیم و در آخر هم هدیه از ما یه عکس یادگاری گرفت.

داستان من و بردیا اینجا تموم نشد. عصر، بعد از کار با چنتا از دوستام رفته بودم “باغ فردوس”. برگشتنی داشتیم میرفتیم به طرف میدان اتجریش که یکهو صدای گروه “پلاک ۶۰” رو شنیدم. اومدیم جلوتر دیدیم که “بله” بردیاست. داره مثل هر روز برنامه اجرا می کنه. حیف آخر برنامش بود و بعدش بارون اومد و مجبور سازهاشون رو جمع کردن و من تنها رسیدم ۱۵ ثانیه فیلم بگیرم. به هر حال اتفاق خیلی جالبی بود. دوست داشتم این ویدئو رو باهاتون به اشتراک بذارم. ۱۵ ثانیه ی پایانی از یکی از کارهای “پلاک ۶۰” رو می تونید از اینجا ببینید: