جشن گلریزان یک رسم پهلوانی و زورخانه ای بوده است و معمولاً برای حل مشکلات مالی نیازمندان و زندانیان استفاده می‌شده است. این روش بیشتر برای نیازمندان و امور خیریهبکار می رفته است. در بخشی از تاریخ نویسی‌ها، گفته شده که «سی و سه پل» اصفهان هم با پول گلریزان ساخته شده است. در حالی که این پل، خود محلّی برای جشن گلریزان بوده است.

 

حفظ آبرو, دلیل اصلی جشن گلریزان

در جشن گلریزان، به جهت حفظ آبرو، هویّت شخص نیازمند برای خیّرین آشکار نمی شود و برعکس، نیازمند هم نمی داند از چه کسانی کمک دریافت کرده است.  خیّرین نیز به خاطر کار خیری که انجام می‌داده اند، علاقه ای به افشا شدن نامشان نداشتند. بنابراین این جشن، در زورخانه‌ها و به صورت خصوصی انجام می‌شده است.

معمولاً بزرگان محل برای جمع آوری هزینه جهیزیّه یکی از اعضای محل و به رسم پهلوانی، گلریزان می‌کرده اند. بعدها هم گلریزان را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مانند: زندانیان مهریّه، قتل غیر عمد و… انجام می‌دادند  

 

تفاوت‌های کراودفاندینگ با جشن گلریزان

اگر چه نوع کاری که در کراودفاندینگ انجام می‌شود، شباهت زیادی به گلریزان دارد، اما ماهیّت و نتیجه آن، تفاوت زیادی با کارهای خیریه ای مثل گلریزان دارد. نتیجه یک جمع سپاری، شروع یک ایده خلّاقانه است که به رفاه، فرهنگ، هنر و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

یکی از مزیّت‌های دیگر استفاده از کراودفاندینگ، بازاریابی قبل از تبلیغات است که نشان می‌دهد قرار نیست نام فرد حمایت شونده مخفی بماند. این افراد خلاق و هنرمند، از این، طریق هواداران و طرفداران خود را پیدا می‌کنند و با گذشت زمان، می‌توانند هواداران خود را هم ترغیب به شکوفا کردن استعدادهایشان کنند. 

«ساختمان شبانه روزی دبیرستان البرز» نیز در هشتم آذر سال ۱۳۴۲، از طریق کمک‌های مردمی ساخته شده است و اولین کراودفاندینگ موفّق ایران به حساب می‌آید. در رابطه با  این موضوع، می توانید مطلب زیر را بخوانید:

ساختمان شبانه روزی البرز، اولین کراودفاندینگ ایران

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید