کاوه سجادی حسینی کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی‌ و روشنک صدر، نویسنده، کارگردان و بازیگر ایرانی نیز از حامیان پروژه مستند جابجایی یا نابجایی به کارگردانی پریسا گرگین عزیز هستند.

مستند جابجایی یا نابجایی تونسته از طریق وب سایت حامی جو بیش از ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه جذب کنه. برای خانم گرگین عزیز آرزوی موفقیت داریم و از حامیانشون هم بسیار ممنونیم.