به گزارش حامی جورویاهای دم صبح”  ساخته مهرداد اسکویی در سه بخش بهترین کارگردانی، بهترین فیلم مستند و بهترین دستاوردهای فنی و هنری کاندید دریافت جایزه سیمرغ بلورین مستند سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر شد.

رویاهای-دم-صبح-مهرداد-اسکویی-Mehrdad-Oskouei-Starless-Dreams-3