فیدان، وب سایت تخصصی فیلم کوتاه، نوشت:

پنج فیلم کوتاه «۰-۱»، «برگ های پاییزی»، «عکس خواهرم»، «لیما» و «رنگان ۹۹» در بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه ایروینگتون نیویورک به رقابت خواهند پرداخت. این جشنواره در روز ۱۳ نوامبر در سالن ایروینگتون هال تئاتر این فیلم های کوتاه را نمایش می دهد.

برای خواندن خبر به طور کامل، به وب سایت فیدان سر بزنید.