ورزش سافتبال که تحت پوشش “انجمن بیسبال و سافتبال” و تحت نظارت “فدراسیون انجمن های ورزشی” است، سال ۸۳ وارد ایران شد. این ورزش، در ایران مخصوص بانوان بوده ولی در خارج از ایران آقایان هم در این رشته ی ورزشی فعّالیّت دارن.

بچه های تیم سافتبال “نیکان” حدود یک ماه پیش به حامی جو اومدن تا بتونن هزینه ی تجهیزات استاندارد، زمین مناسب، لباس بازیکنان و اعزام بازیکنان به تورنمونت های داخلی و خارجی رو با مشارکت شما  تامین کنن. و بتونن هر چه بهتر این ورزش رو وسعت بدن. تیم حامی جو هم پروژه ی تیم سافتبال”نیکان” رو با هدف حمایت از این بانوان ورزشکار منتشر کرد تا این نوع جدید ورزش که مخصوص بانوانه رو رواج بده.

بچه های خوب تیم سافتبال “نیکان” برای اینکه بتونن به هدفشون برسن و برامون افتخار کسب کنن به مشارکت و حمایت شما نیاز دارن.

برای بانوان جوان این تیم آرزوی موفّقیّت می کنیم و امیدواریم خیلی زود به هدفشون برسن. :)

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید