تا امروز تیم حامی جو به موفقیت های بسیاری دست یافته و توانسته ثابت کند که مردم برای داشتن هنر خالص همپایه یکدیگر می شوند.
پروژه اُتیسم خانم نگار مسعودی یکی از پروژه های است که تیم حامی جو را در رسیدن به هدفش مصمم تر کرد و توانست در ۳ روز ۳۰% از سرمایه مورد نیاز خود را جمع کند. این امر گویا همان شعار همیشگی حامی جوست،
” حمایت از هنر و هنرمند مستقل”
اگر شما هم نگران هنر و هنرمندان ایران عزیز هستید با حامی جو همراه شوید.