مسعود حاتمی عزیز که در عرصه ی فیلم کوتاه فعّالّیت دارن و از حامیان معنوی حامی جو هستن، در حال نگارش اوّلین فیلم بلند سینمایی خودشون به نام “پرواز در باد” هستن. به گفته ی مسعود حاتمی عزیز ۹۰ درصد نگارش این فیلمنامه تمام شده و نیاز به یک بازبینی کوچک داره و با چندین تهیّه کننده ی داخلی و خارجی صحبت شده. آقای حاتمی امیدوارن بعد از پیدا کردن یک تهیّه کننده بتونن این فیلم رو در اوایل آبان ماه که قراره در “منجیل” و “فومن” فیلمبرداری بشه رو کلید بزنن.

 

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید