در بخش قبلی مقاله محتوای کراودفاندینگ خوب در حامی جو در مورد بخش‌های مختلف محتوای یک پروژه صحبت کردیم. در آن مقاله گفتیم که مهم‌ترین بخش این محتوا، ویدیوی آن است و برای حامیان مهم است کسی که می‌خواهند از او حمایت کنند، انرژی، انگیزه و توانایی کافی برای اجرای آن داشته باشد. بنابراین لازم است که به جز یک ویدیوی خوب، محتواهای دیگری نیز از شما ببینند.

 

محتوای متنی کراودفاندینگ

بعد از ویدیو، محتوای متنی مهم ترین بخش یک پروژه است. محتوایی که قرار است در مورد صاحب پروژه و ایده‌اش توضیحات بیشتری بدهد. اگر این چند نکته ساده  را در محتوای پروژه‌تان اجرا کنید، می‌توانید مخاطبان پروژه به خواندن آن ترغیب می‌شوند.

 

الف) محتوا را دسته بندی کنید

بهتر است توضیحات پروژه، رزومه، عکس‌های مربوط به پروژه، توضیحات در مورد پاداش‌ها و… را در بخش‌های جداگانه بنویسید. مطالب دسته بندی شده، ابهامات پروژه را از بین می‌برد. همچنین وقتی که دوباره به صفحه پروژه برمی‌گردند، می‌توانند مطلبی که برایشان برجسته شده را دوباره پیدا کنند و بخوانند.

 

ب) خودتان را کامل معرفی کنید

همه ما ایده‌های بزرگی در سرمان داریم که از عهده بیشتر آنها برنمی آییم. به همین دلیل اولین برخورد با ایده ها نیز همین است! آیا واقعاً می‌تواند این پروژه را انجام دهد؟ پس در مورد رزومه و توانایی‌های خود به خوبی صحبت کنید. حتی اگر بخشی از پروژه را جلو برده اید، یا موافقت اشخاص مطرح را برای آن به دست آورده‌اید، بهتر است آنها را نیز بیان کنید.

 

پ) به موفقیت‌ها و بخش‌های مختلف رزومه‌تان، لینک بدهید

توصیف و توضیح به اندازه کافی کارساز نیست. اگر موفقیتی به دست آورده اید، یا نکته ای در مورد رزومه تان هست که نیاز به سند و مدرک دارد، بهتر است لینک آن را هم قرار دهید. شاید در بین آشنایان و همکاران تا حدی شناخته شده باشید، اما برای این که بتوانید اعتماد افراد مرتبط بیشتری را  جلب کنید، نیاز دارید که در مورد اطلاعاتی که می‌دهید، کمی شفاف سازی کنید.

 

ت) در مورد یک یا چند پاداش ویژه صحبت کنید

برتری جذب سرمایه در حامی جو این است که حامیان می‌توانند از پاداش‌ها و مزایای یک پروژه بهره مند شوند. پس بهتر است در مورد پاداش‌هایی که در نظر گرفته‌اید هم صحبت کنید. اگر برای آنها هدیه‌ای ملموس و فیزیکی در نظر گرفته اید، بهتر است عکس آن را نیز در ویدیوی پروژه یا متن محتوا قرار بدهید. هیچ چیز به اندازه یک پاداش قابل لمس، برای حامیان نمی‌تواند جذاب باشد.

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید